Om Line Nør Dansted

Jeg blev uddannet psykolog fra Aarhus Universitet i 2009 og autoriseret ved Psykolognævnet i 2012. Dette er et led i psykologers efteruddannelse og en sikring af, at jeg har samlet varieret erfaring og modtaget supervision af min måde at arbejde på.

 

Jeg vægter min faglighed højt og sørger for løbende at videreudvikle mig ved kurser, supervision og egenterapi. Som efteruddannelse tog jeg først en grunduddannelse i kognitive behandlingsformer, som har været en meget anerkendt og udbredt terapimetode.

Jeg oplevede imidlertid, at der var begrænsninger ved metoden, og i 2017 skiftede jeg spor og startede på en 2årig uddannelse i metoden NARM (den NeuroAffektive Relationelle Model). Her arbejder man mere helhedsorienteret ud fra viden om nervesystemet og om den udvikling, vi som mennesker gennemgår i løbet af vores opvækst. Det er en tilgang, som giver meget mening for mig, er meget hensynsfuld og effektfuld i arbejdet med følgerne af udviklingstraumer (eks.vis forskellige oplevelser af svigt) under vores opvækst, og jeg arbejder derfor ikke længere med kognitiv terapi.

I 2016 specialiserede jeg mig også i traumebehandling ved en uddannelse i metoden EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing), hvor man arbejder med mere enkeltstående traumer, som kan være opstået i løbet af livet.
På den måde henvender EMDR og NARM sig til forskellige problemstillinger, hvormed disse tilgange supplerer hinanden godt.

 

I mit arbejdsliv har jeg bevæget mig rundt i Danmark for at følge mine drømmejobs. Det har givet mig en bred erfaring med at bruge ”samtalen” som et arbejdsredskab ved forskelligartede problemstillinger. Jeg startede mit arbejdsliv i en privat praksis og siden i psykiatrien på Psykoterapeutisk Center Stolpegård i Gentofte. Da jeg igen fik mulighed for at arbejde i privat praksis, kunne jeg mærke, at dette felt var min ”rette hylde”.

Jeg ønskede at flytte tilbage til Jylland, hvor jeg er vokset op, og i 2016 åbnede jeg klinik i Silkeborg og senere i Aarhus, hvor jeg nu har lokale i Brabrand. Privat bor jeg også i Århus, hvor jeg sætter stor pris på at være tæt på skov, strand og by.
Jeg interesserer mig bl.a. for fotografi, keramik, “gør det selv” projekter, havearbejde og planter. Der er netop mange planter i mit terapilokale, da jeg er glad for de grønne farver og oplever, at planter kan give ro og være med til at skabe en rar atmosfære. Som person er jeg nærværende, rolig og humørfyldt, og der kan både være tårer og grin i mine samtaler.

Aut. Psykolog Line Nør Dansted    -   Tlf.: 42 66 42 88

Gudrunsvej 78, 2.sal, 8220 Brabrand, Aarhus