Om Line Nør Dansted

Jeg blev uddannet psykolog fra Aarhus Universitet i 2009. Herefter har jeg bevæget mig lidt rundt i Danmark for at følge mine drømmejobs. Jeg startede mit arbejdsliv i en privat praksis i Odense og fik derefter arbejde i psykiatrien på Psykoterapeutisk Center Stolpegård i Gentofte på en afdeling, hvor jeg specialiserede mig i behandling af angst og OCD.

Det har givet mig en bred erfaring med at bruge ”samtalen” som et arbejdsredskab til at håndtere forskelligartede problemstillinger, skabe forandring og opnå større glæde, livskvalitet og trivsel.

Herefter vendte jeg tilbage til Odense, da jeg fik mulighed for at arbejde i en anden privat praksis – jeg kunne mærke, at dette felt var min ”rette hylde”. Jeg ønskede dog at flytte til Jylland, hvor jeg er fra og har min familie, og i 2016 åbnede jeg klinik i Silkeborg og senere i Aarhus.

 

Jeg blev autoriseret ved Psykolognævnet i 2012. Dette er et led i psykologers efteruddannelse og en sikring af, at jeg har samlet varieret erfaring og modtaget supervision af min måde at arbejde på. Jeg vægter min faglighed højt og sørger for løbende at videreudvikle mig ved kurser og supervision. Jeg har en 2årig grunduddannelse i kognitive behandlingsformer samt specialiseret mig i traumebehandling ved en uddannelse i metoden EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing).

I 2017 begyndte jeg på en 2årig uddannelse i metoden NARM (den NeuroAffektive Relationelle Model), hvor man bl.a. arbejder ud fra viden om nervesystemet og udviklingspsykologien. Jeg implementerer denne metode gradvist og har set en god effekt derved.

Jeg har valgt at arbejde med disse metoder, da de forskningsmæssigt viser gode resultater, og så henvender de sig til forskellige problemstillinger, hvormed de supplerer hinanden utroligt godt.

 

Privat bor jeg i Åbyhøj i udkanten af Aarhus, hvor jeg sætter stor pris på at kunne være tæt på skov, strand og by på samme tid. Jeg har en interesse for fotografi, design og keramik, og som person er jeg nærværende, rolig og humørfyldt.

Aut. Psykolog Line Nør Dansted    -   Tlf.: 42 66 42 88

Gudrunsvej 78, 2.sal, 8220 Brabrand, Aarhus