Sådan foregår en samtale

Jeg ser terapi som et samarbejde og vægter fra første møde, at der skabes en god kontakt og en arbejdsalliance præget af nærvær, respekt og anerkendelse. Der kan være mange forskellige følelser og bevæggrunde omkring dét at bestille en tid til første samtale, og når du træder ind ad døren hos mig, møder jeg dig dér, hvor du er. Tryghed og tillid er vigtig for, at du får noget med dig fra forløbet. Den første samtale handler derfor i høj grad om, at du får et indtryk af, hvordan jeg er og arbejder som psykolog, og at du har en god fornemmelse af, at jeg er den rigtige for dig at tale med.

 

I den første samtale får vi talt om det, du ønsker min hjælp til. Det kan være at blive fri af angst, blive mere glad, føle trivsel og balance, få et godt forhold til dig selv eller blive stressfri.

 

Jeg spørger også ind til din baggrund, herunder den familie du er vokset op i, din skoletid, venskaber og oplevelser, som har været med til at forme dig til den, du er i dag. Din livshistorie giver mig vigtig baggrundsviden til det forløb, vi går i gang med. Hvor meget dette kommer til at fylde i resten af forløbet vil dog afhænge af temaet, du gerne vil arbejde med, og hvilke ønsker du har til indholdet i vores samtaler fra gang til gang.

 

Ofte arbejder vi hen imod, at du kan gå ud og forandre noget i din hverdag. På baggrund af det, som vi er kommet frem til i vores samtale, kan jeg hjælpe dig med at udvikle redskaber, du så afprøver inden vores næste aftale. Det kan være helt konkrete øvelser eller strategier til f.eks. at håndtere stress, selvkritik eller søvnbesvær. Det største arbejde kan derfor nogle gange komme, når du går ud af døren.

 

Jeg tilstræber, at vi får skabt en holdbar forandring, og inden vi afslutter forløbet, taler vi gerne om, hvordan du eventuelt kan arbejde videre, hvad du skal være opmærksom på, og hvordan du kan undgå tilbagefald.

 

 

I afsnittet ”Klienter fortæller” har du mulighed for at læse om, hvordan Nicole, Steen, Anders og Line oplevede deres samtaleforløb.

Aut. Psykolog Line Nør Dansted    -   Tlf.: 42 66 42 88

Gudrunsvej 78, 2.sal, 8220 Brabrand, Aarhus