Depression

Depression kan skyldes hormonelle forandringer og/eller være udløst af en kritisk hændelse, man har oplevet i sit liv. Depression kan se forskelligt ud fra menneske til menneske og f.eks. være præget af træthed og energiløshed, tristhed, modløshed, isolation, vrede, dårlig samvittighed og skyldfølelse, tankemylder og selvkritik.

 

Ved depression kan man have tendens til mest at huske erindringer med negativt indhold og nærmest at have et filter, hvor det er de negative aspekter ved det, man oplever i nutiden, som man lægger mest mærke til. Man registrerer derfor ikke nødvendigvis nye, positive eller blot mere neutrale oplevelser, og man fastholdes derved let i et negativt tankeindhold.

 

Tankemæssigt kan man også være fanget i at se sig selv som et dårligt menneske, og det man oplever farves af negative tanker om sig selv. Herved kan man komme til at forklare, at de dårlige ting i livet skyldes én selv, mens det gode blot tilskrives held eller andre menneskers fortjeneste.

Man vil ofte også stoppe med at gøre det, der før har gjort én godt, mens man forsøger at holde fast i mere pligtbaserede aktiviteter.

 

Disse tendenser er med til både at skabe og fastholde en depression.

 

Har du eller en af dine pårørende en depression, kan jeg hjælpe dig tilbage på sporet ved gradvist at bryde disse tendenser med redskaber fra den kognitiv terapiform. I starten handler det meget om at øge mængden af nærende aktiviteter, at forhindre at du forsvinder ind negative automatiske tanker og at finde balancen mellem at ”udrette” og ”være”.

 

I nogle tilfælde kan der ligge et traume eller en voldsom hændelse bag en depression, og da arbejder jeg med metoden EMDR (Eye Movement Desensitization Reprocessing).

 

 

Du har mulighed for at læse mere om både Kognitiv Terapi og EMDR under menuen ”Terapi”.

Aut. Psykolog Line Nør Dansted    -   Tlf.: 42 66 42 88

Gudrunsvej 78, 2.sal, 8220 Brabrand, Aarhus