Stress

Oprindeligt er hjernen skabt og tilpasset til mere enkle livsforhold. Den er egentligt ikke gearet til at leve det liv, vi lever i dag, hvor man ofte er i ”drive-mode” med fokus på præstationer, øgede krav og tidspres. Arbejdspladserne gennemgår ofte forandringer som omstruktureringer, nye systemer og arbejdsrutiner. Her er det let at blive fartblind i forsøget på at følge med.

 

Sund stress er en tilstand, man kommer i, når man kortvarigt oplever at have brug for at præstere mere. Da udskilles stresshormonet ”kortisol” i kroppen, så man bliver mere effektiv lige her og nu. Når præstationen er klaret, vender kroppen tilbage til sin normaltilstand.

 

Hvis man derimod er i konstant forandring eller en ”jeg skal skynde mig” tilstand, så forbliver man i et forhøjet kropsligt alarmberedskab, og det kan mennesket hverken fysisk eller psykisk holde til i længden. Den længerevarende stresstilstand er energikrævende, svækker funktioner som hukommelse og koncentration, tærer på immunforsvaret, giver ubehag og uro i kroppen og forstyrrer den naturlige søvnrytme.

 

Samtidig kan mennesket have tilbøjelighed til under pres at holde fast i krav og pligter men skære dét væk, som ellers nærer og lader én op. I sidste ende vælter den isflage, man står på.

 

Stress kan altså opstå ved overbelastning, men står man omvendt i en situation med manglende opgaver, forventninger og forpligtelser, kan man blive lige så stresset af understimulering, meningsløshed og passivitet.

 

Stresshåndtering er individuelt – det, der virker, afhænger af, hvem man er, og hvor man er.

 

I et forløb hos os mig kommer du først og fremmest til at forstå og lære din stress at kende. I starten er det vigtigt at få skabt ro og struktur i din dag, og når du er klar, kan jeg hjælpe dig med at finde løsninger og udvikle nye, hensigtsmæssige strategier til at komme videre og få din hverdag og dit arbejdsliv til at fungere igen.

 

 

I ”Min praksis” kan du læse Lines beretning om sit stressforløb hos mig.

Aut. Psykolog Line Nør Dansted    -   Tlf.: 42 66 42 88

Gudrunsvej 78, 2.sal, 8220 Brabrand, Aarhus