Traumer og Svigt

Vi forstår gerne traumer som en reaktion på, at man har været involveret i eller vidne til en akut voldsom hændelse som ulykker, overfald og trusler. Her bliver man rystet i sin grundvold og mærker stor sårbarhed, da man bliver ramt på helt grundlæggende behov for sikkerhed, kontrol og tryghed.

 

Et traume kan dog også omhandle et svigt, der er sket i relationer og interaktioner med andre i hverdagen. Her vil den effekt, som hændelsen har, være mindre synlig for andre end personen selv. Mange, jeg taler med, har tænkt, de bare skulle tage sig sammen og komme videre – men hændelsen har sat sig fast. Det kan f.eks. dreje sig om, at man er blevet overfuset, ydmyget eller svigtet, og dette er blevet traumatisk, da man i situationen har haft en oplevelse af f.eks. at være alene, svag, forkert eller ikke god nok.

 

Når man har oplevet noget voldsomt, er der en række symptomer som flashbacks, fysisk ubehag, uro og koncentrationsbesvær, som er helt almindelige i tiden efter. Det aftager gradvist og naturligt, da vi mennesker har en iboende evne til at hele.

 

Nogle gange kan chok og intens angst i den voldsomme situation imidlertid medføre, at hjernen ikke kan følge med. Der er derfor trin i bearbejdningen af hændelsen, som ikke finder sted, og hændelsen kan fryse sig fast i rå og ubearbejdet form, som man oplevede det, da man var allermest bange. Selvom man rationelt godt kan tænke, at man kom igennem det og er okay nu, så kan hændelsen føles som noget, der ikke er overstået, men sker her og nu. Kroppen kan derfor blive ved med at slå alarm med f.eks. hjertebanken og muskelspændinger ved tanker, lyde, steder, lugte og andet, som minder om hændelsen, og der kan være billeder og filmsekvenser, der ufrivilligt vender tilbage som flashbacks eller mareridt.

 

Det er vigtigt, at bearbejdningen af din oplevelse færdiggøres. Der kan være risiko for, at symptomerne og tilstanden ellers fører til stress, angst, depression, smerter, anspændthed, irritation, lavt selvværd, søvnforstyrrelser eller PTSD.

 

Jeg kan tilbyde behandling med metoden EMDR (Eye Movement Desensitization Reprocessing), som du har mulighed for at læse om under menuen ”Terapi”.

Aut. Psykolog Line Nør Dansted    -   Tlf.: 42 66 42 88

Gudrunsvej 78, 2.sal, 8220 Brabrand, Aarhus