Trivsel og Selvværd

Med tiden er jeg kommet til at arbejde meget med mangel på trivsel som en sekundær problemstilling.

 

Dels ser jeg det som en konsekvens af, at vi lever i et samfund eller en tid, hvor vores egne behov let synes at blive glemt eller tilsidesat. Vi mangler tid, er under pres om at præstere mere effektivt og frygter måske ikke at slå til.

 

Dels oplever jeg, at mange slås med tanken ”jeg er ikke god nok”. Tanken fører ofte til selvkritik og selvbebrejdelser, og man bekymrer sig mere om andres meninger, behov og forventninger end sine egne. Frygten for at blive set i et negativt lys af andre kan blive så dominerende, at den fører til stadig lavere selvværd og mistrivsel. Det er vigtigt at kunne se indad og være opmærksom på, hvad andre kan tænke, men der skal være en balance og medfølelse med sig selv.

 

Jeg ved, hvor svært det kan være at komme ud af et fastlåst tanke- og adfærdsmønster og forandre dét, der ikke gør godt. Jeg kan hjælpe dig med at finde ud af, hvordan du kan øge din oplevelse af personlig trivsel og styrke dit selvværd.

 

 

Hertil har jeg gode erfaringer med Kognitiv Terapi og Mindfulness, som du har mulighed for at læse om under menuen ”Terapi”.

Aut. Psykolog Line Nør Dansted    -   Tlf.: 42 66 42 88

Gudrunsvej 78, 2.sal, 8220 Brabrand, Aarhus