EMDR

Jeg kan hjælpe dig med at bearbejde voldsomme oplevelser og traumer ved metoden ”EMDR” (Eye Movement Desensitization Reprocessing). Metoden er anerkendt af WHO til bearbejdning af traumer og virker ved at støtte hjernens egen evne til at bearbejde oplevelser. Derfor er det vigtigste, når vi arbejder med EMDR faktisk også, at du ikke føler, du skal præstere eller styre processen i en særlig retning. Det er lidt ligesom, at kroppen er i stand til at hele sine egne sår, men vi kan ikke fortælle den, hvad den skal gøre eller hvordan.

 

Jeg starter gerne med at give dig en grundig introduktion til EMDR, så metoden giver mening. Jeg fortæller derfor om, hvad der sker i hjernen, når vi oplever noget traumatisk, da metoden er baseret på denne viden. Du kan også læse lidt om det i afsnittet ”Traumer og svigt”.

 

I arbejdet med traumer åbner vi op for noget, der er ufærdigt og har været voldsomt. Jeg introducerer dig derfor først til en teknik, som kan hjælpe dig med at berolige og stabilisere dig selv, hvis du skulle få brug for det hos mig, eller når du kommer hjem.

 

Når vi går i gang med at arbejde med din oplevelse, tager vi afsæt i det punkt, der har påvirket dig mest. Det kan være billedet af det øjeblik, hvor noget får dig til at stivne med en tanke om, at du ikke er god nok til dit arbejde. Eller det øjeblik der sker en ulykke, og din bevidsthed opdager, at det her er farligt.

Under bearbejdningen følger du mine fingre, som jeg bevæger fra side til side foran dig på en særlig måde. Hermed igangsættes de samme øjenbevægelser som ved nattens REM søvn, hvor vi forarbejder dagens indtryk. På denne måde aktiverer vi de samme hjerneceller som under hændelsen, men giver mulighed for, at der kan opstå andre tanker, indtryk og associationer end dem, der er fastlåste og forstyrrer dig i din hverdag. Hjernen får lov til at lægge hændelsen rigtigt på plads, og erkendelsen af, at du f.eks. er god nok eller er kommet i sikkerhed, bliver koblet til hændelsen.

 

Ved at bruge EMDR træner vi således hjernen til at forstå, at det, der skete, er overstået. Efter EMDR behandling kommer det hele gerne lidt på afstand, og du vil mærke, at du ikke er så følelsesmæssigt påvirket af oplevelsen som før.

 

Du kan også læse mere og se informationsvideoer om metoden på EMDR foreningens hjemmeside.

Her kan du downloade en folder (under punktet ”Til klienter”), hvor foreningen grundigt beskriver selve behandlingsforløbet.

 

 

Jeg har valgt at arbejde med denne metode, da jeg har gode erfaringer med den, og den er mild og effektiv på samme tid.

En tidligere klient beretter om sin oplevelse af behandlingen i afsnittet ”Klienter fortæller”.

Aut. Psykolog Line Nør Dansted    -   Tlf.: 42 66 42 88

Gudrunsvej 78, 2.sal, 8220 Brabrand, Aarhus