Kognitiv Terapi

Kognitiv terapi er særligt brugbart ved stress, angst, depression, lavt selvværd, bekymringstendens, selvkritik og perfektionisme.

 

Det er en terapiform, som stiller gode redskaber til rådighed til at udforske og arbejde med det, som er med til at skabe og måske fastholde dig i den problemstilling, du gerne vil arbejde med.

 

Metoden har fokus på sammenhængen mellem tanker, følelser, kropslige reaktioner og adfærd, hvor det særligt er tanker og adfærd, vi vil arbejde aktivt med i forløbet. Det er nemlig svært at tage kontrol over sine følelser og det, man mærker i kroppen, hvorimod dét gerne ændrer sig helt naturligt, når man arbejder med sine tanke- og adfærdsmønstre.

 

Nogle gange supplerer jeg kognitiv terapi med mindfulness, som kan forene arbejdet med tanker, følelser, krop og adfærd. Du kan læse om mindfulness i menuen ”Terapi”.

 

Ønsker du at vide mere om den kognitive terapi, skriver jeg mere uddybende om det i det følgende.

 

Tankemønstre

Min erfaring er, at vi mennesker let kommer til at identificere os med vores tanker og konkludere, at ”det føles sådan, og så må det være sådan”. På denne måde kan tanker som ”jeg er ikke god nok” blive smertefulde og belastende. I kognitiv terapi øver man sig i at forstå og se tanker som ”bare tanker”.

 

Vi har også tendens til se tanker som sandhed og objektiv viden, og det kan give god mening at undersøge, hvad dine erfaringer gennem livet har lært dig at tænke om dig selv, andre mennesker og verden generelt. Et eksempel kan være:

 

  • jeg er ikke god nok
  • andre vil kritisere mig
  • verden er utryg

 

Tankesæt som dette bliver de briller, man ser verden igennem, og får betydning for, hvordan man tænker, man kan, skal og bør opføre sig. Det bliver herved også grundlag for hvilke adfærdsstrategier, man udvikler, hvilket jeg skriver om i næste afsnit.

 

Jeg kan hjælpe dig med at undersøge og udfordre de tanker, du har om dig selv. Får du kigget på dine ”tankevaner” på en ny måde, kan du opleve at se dig selv, dine ressourcer og din situation i et mere hensigtsmæssigt perspektiv.

 

Adfærdsmønstre

Hele livet igennem udvikler vi strategier, som er adfærdsmønstre, der hjælper os med at opnå det gode i livet og at mindske eller undgå det dårlige.

 

Eksempler på strategier kan være:

  • at stræbe efter at gøre ting perfekt for herved at være god nok
  • at overforberede sig for at undgå at få kritik
  • undgå at sige fra for ikke at komme i en konflikt

 

De tillærte strategier har hjulpet os med at klare os igennem situationer, hvor vi f.eks. har været bange for ikke at slå til. De var derfor meningsfulde og vigtige, da vi havde brug for dem. De kan imidlertid gøre os sårbare og begrænse os, hvis de bliver for ensporede og svære at leve op til. Hvor omsorgsfulde er de ovenstående eksempler på strategier f.eks. over for personen, der har dem?

 

I mit arbejde ser jeg også, at strategierne ofte handler om, hvad man går og forestiller sig, at andre forventer af én. Man kan glemme at spørge ”hvad synes jeg egentligt selv”, ”hvad er mit eget behov” og ”stemmer mine strategier overens med mine behov”.

 

Hvis tanker og strategier ikke bliver taget op til revision og tilpasset til, hvordan vores liv og vores behov ændrer sig, så kan de komme til at stå i vejen for, at vi trives og udvikler os. Det, der engang var løsningen, bliver således et problem.

 

Stemmer din adfærd i overens med det, der er vigtigt for dig, så du er tro mod dig selv?

 

Med kognitiv terapi kan jeg hjælpe dig med at nuancere og forny de strategier, der måske viser sig ikke at være hjælpsomme for dig længere.

Aut. Psykolog Line Nør Dansted    -   Tlf.: 42 66 42 88

Gudrunsvej 78, 2.sal, 8220 Brabrand, Aarhus