Mindfulness

Mindfulness er meget brugbart, hvis man gerne vil være bedre til at mærke sig selv, have mere ro og nærvær og i mindre grad være i sine tanker eller følelsers vold.

 

Det er en del af det at være menneske, at vi har en hjerne, der producerer tanker hele tiden – også når vi sover. Vores tanker er ofte rettet mod fremtiden med et negativt fokus, eller de er gode til at kredse om fortiden og indfange pinefulde erindringer eller indhold, som er selvbebrejdende. Vores hjerne har simpelthen tendens til at evaluere os selv – og gerne negativt.

 

Ved at bruge mindfulness ”styrketræner” man bevidstheden om, hvor ens fokus og opmærksomhed er lige nu, og man træner at være til stede i nuet i stedet for at fortabe sig i f.eks. tanker og bekymringer.

 

Vores hjerne er dog slet ikke skabt til at være ”mindful”. Vi kan have tendens til at være utålmodige, fokusere på det ubehagelige, som vi ikke kan kontrollere samt at køre på autopilot og gøre det, vi plejer. Mindfulness er derfor noget, der skal trænes, og jeg inddrager det kun, hvis det er noget, du selv er interesseret i. Ellers har det ikke den tiltænkte effekt.

 

Jeg ser særligt gode resultater ved at bruge mindfulness ved stress, søvnforstyrrelser, angst og andre tilstande, som er præget af kropslig uro, rastløshed, tankemylder og bekymringstendens.

Når jeg bruger mindfulness, er det som et supplement til den traditionelle samtaleterapi med øvelser og hjemmeopgaver, der styrker din opmærksomhed og har fokus på nærvær, afslapning, vejrtrækning og kropsbevidsthed.

Aut. Psykolog Line Nør Dansted    -   Tlf.: 42 66 42 88

Gudrunsvej 78, 2.sal, 8220 Brabrand, Aarhus